English Toy Terrier

toy i storleken

men en riktig terrier i själen

Om ETT


English Toy Terrier är en brittisk hundras med gamla anor. Faktiskt Englands äldsta inhemska ras!


Rasen är fortfarande fåtalig i Sverige, men glädjande nog är många uppfödare på väg in i rasen och rasens antal ökar just nu i en bra takt. 


En ETT är en osviklig kompis, en energifull och positiv hund med mod och nyfikenhet. Allt förpackat i en smidig och vacker förpackning.


Läs mer om denna sällsynta skönhet och dess historia på länken nedan.


Bra länkar

Hitta uppfödare


Vi uppfödare finns utspridda i landet, men var beredd på att behöva åka en bit. Hitta oss här!

Hitta mötesplatser


ETT finns i grupper på sociala media och vår motsvarighet till rasklubb är NSTR. Sök här!

Hitta en ETT


Här kan uppfödare lägga upp sina omplaceringar, valpkullar och valpplaner. Läs mer!

HÄLSA

MENTALITET

AKTIVITETER

HÄLSALäs mer om rasens hälsa, förekommande sjukdomar och undersökningar man kan göra för att långsiktigt förbättra rasen.


Se resultatet av hälsoundersökningen som gjordes i oktober - november 2021.

TEMA: Hälsa

Allmänt om hälsa

I allmänhet är ETT en hälsosam ras med en livslängd på 11-14 år.Men som i alla raser finns det ett antal sjukdomar som uppfödare måste ta hänsyn till vid uppfödning.


De sjukdomar kommit med introduktionen av Toy manchester terrier och som kan upptäckas med DNA-test kommer slutligen att försvinna - om uppfödare använder testerna och resultaten klokt.


Om en hund är antingen "Clear" (Fri) eller "Carrier" (Anlagsbärare), kan den aldrig påverkas av sjukdomen. En bärare som paras med en fri hund ger genen till 25% av sin avkomma i genomsnitt, men ingen kommer att bli sjuk.  


I en ras som är liten till antalet är det klokt att använda även anlagsbärare i avel så länge det görs omsorgsfullt med fritestade partners. Men en  sjuk hund, eller en dubbel anlagsbärare varken ska eller får inte användas i avel.


För att undvika andra sjukdomar som inte kan DNA-testas får man nöja sig med veterinärundersökningar. Skillnaden för uppfödaren är att undersökningar endast kan visa att hunden är påverkad eller inte. Och om hunden inte är påverkad, kan det krävas en ny undersökning senare i livet, eftersom sjukdomen kan finnas där men inte utvecklats och blivit synlig än.TEMA: Hälsa

Hälsoundersökningar

Som ägare av en ETT kan man göra rutinkotroller hos specialistveterinär avseende patellaluxation (knäledsluxation), ögonsjukdom, genom så kallad ögonlysning eller ögonspegling och hjärtundersökning.


Alla tre undersökningar är helt smärtfria och riskfria och tar bara ett par minuter att genomföra.


Resultatet av patella- och ögonundersökningen kommer att skickas till SKK och registreras i deras databas, så att det blir tillgängligt för alla som har intresse av rasen och hälsoutvecklingen.Läs mer om tillgängliga undersökningar nedan.


Genom att hälsokontrollera din hund hjälper du rasen att bli friskare!


Tidigaste meningsfulla åldern att undersöka sin hund är vid 1 års ålder. Vid 3-4 år är ännu bättre, eftersom eventuella underliggande problem kan vänta tills dess eller ännu längre för att börja visa sig. Hunden kan många gånger vara helt opåverkad och symptomfri under lång tid trots eventuell diagnos.

TEMA: Hälsa

Rutinkontroller för ETT-ägare

01

|

PATELLAUNDERSÖKNING


Patellaluxation är ett medfödd tillstånd. Tillståndet visar sig kanske inte direkt vid  födseln, men de förändringar som leder till luxation finns där. De flesta forskare anser att tillstådet är ärftligt, men den exakta arvsgången är inte känd.


Tre delar som är involverade är lårbenet, patella (knälock) och tibia (skenben).


Upplösning av patella uppträder när dessa strukturer inte är i linje. Tibia roteras medialt (inåt) vilket gör att patellaen kan luxera (glida ur sin grop) och fastna på lårbenets inre kant.


Resultat och avel

Om din hund visar sig ha en 1:a på ett eller båda knän, så är rekommendationen från specialistveterinären att avla med försiktighet och endast med partner som har 0:a som resultat på båda knän. I en numerärt liten ras som ETT finns det absolut anledning att avla även på individer med 1:a på sina knän, eftersom antalet avelshundar är litet och 1:or inte innebär att hunden är påverkad, utan är hälsosam. Men det är såklart viktigt att följa upp sin avel och notera vad som händer i kommande generationer.


Om din hund får en 2:a eller 3:a som resultat på ett eller båda knän bör du däremot inte låta din hund gå i avel, även avseende djurskyddslagstiftningen, då din hund kan vara eller komma att bli påverkad av sina knän och därmed inte kan anses vara frisk tillfullo.  

02

|

ÖGONLYSNING


Ögonsjukdomar som förekommer i rasen är katarakt och PRA, progressiv retinal atrofi. Även fler diagnoser förekommer, men de flesta går att se vid ögonlysning hos specialist.


De flesta katarakter och nästan alla PRA är recessivt ärftliga - ett anlag från vardera föräldern behövs för att sjukdom ska bryta ut. Vanligast är att symtom uppträder efter ungefär 3 års ålder. Båda sjukdomarna leder till blindhet.


De enda sätten att minska risken för att sprida sjukdomen i rasen är att göra ögonundersökningar av avelshundar genom sina liv och att avla i äldre ålder.Progressiv retinal atrofi (PRA)


är en näthinnesjukdom hos hundar, där stavcellerna är programmerade att dö. PRA förekommer i båda ögonen samtidigt och är inte smärtsamt men leder till total blindhet. Sjukdomen är ovanlig för ETT och TMT, men förekommer.


Har din hund diagnosticerats med PRA? Bidra till forskningen genom att lämna ett blodprov.


Katarakt (grå starr)


är ett samlingsbegrepp för opacitet i linsen i ögat. Opaciteten kan vara mycket liten och inte störa synen. Det kan involvera mer av linsen och orsaka dimsyn. Så småningom kan hela linsen bli grumlig och all funktionell syn förloras. 


03

|

HJÄRTUNDERSÖKNING


Din valp var säkert veterinärbesiktigad när du köpte den, men vissa hjärtfel kan visa sig senare. Därför är det bra att låta en specialistveterinär lyssna på hjärtat med stetoskop i vuxen ålder. 


Det finns en rapport som kallas hjärtintyg, vilket man kan be om för att veta att man gör rätt typ av undersökning. 


I dagsläget registreras inte hjärtundersökningen hos SKK, utan hög undersökningsfrekvens och en öppenhet mellan uppfödare är de verktyg vi har för att minska förekomsten av hjärtsjukdomar.


Agrias senaste statistik 2021 (som är väldigt fåtalig för ETT) pekar ut en enda diagnos som rapporterats hos mer än 8 hundar, vilket är deras nedre gräns för notering.


Diagnosen är Mitralisendokardos, vilket betyder att den tvådelade segelklaffen som delar kammare och förmak på vänster hjärthalva inte sluter tätt, utan läcker när hjärtat dras samman för att pumpa ut blodet i aorta. Läckaget orsakar ett blåsljud som veterinär kan uppfatta med stetoskop.


På grund av sin allvarliga natur är hjärtundersökningen minst lika viktig att genomföra i vuxen ålder - i synnerhet innan hunden går i avel.


Mer om hjärtfel i rasen kan ni läsa i rapporten från den senaste hälsoundersökningen 2021, klicka på knappen.

Andra kontroller 

Tillstånd som finns i rasen, men som inte rutinkontrolleras

LEGG-CALVE PERTHES


Detta är en sjukdom i höftleden som man generellt inte undersöker förebyggande utan först vid symptom.


Lårbenshuvudet (lårbenets överkant) skadas, troligen på grund av otillräckligt blodflöde till området, vilket resulterar i en svårt missbildad höftled som orsakar mycket smärta.


Undersökning görs med röntgen hos veterinär.


TANDPROBLEM


När du hämtar din valp så har den mjölktänder och ett bett som kan förändras med åldern.


Det är även bra att veta att det kan finnas olika tandproblem hos mindre hundraser även om det inte är en enskild sjukdom:


Saknade premolarer är ett problem och saknade framtänder kan förekomma. Uppfödare uppmärksammar problemen mer och mer.


Om vi kan föda upp hundar som har fina tänder och mer kompletta bett med bra utrymme för tänderna, bör problemet snart minska.
Följ upp hundens bett och berätta om hur det utvecklas för din uppfödare, så ökar chanserna till att problemet kan minskas med tiden och med omsorgsfull avel.


Tänk på att borsta tänderna regelbundet!


TEMA: Hälsa

DNA-tester

Det finns tre DNA-tester tillgängliga via University of Minnesota - som vem som helst är välkommen att göra på sin hund. Om testet ska vara totalt pålitligt för vem som helst i världen, så bör man låta veterinär ta provet och posta brevet. Men om du gör det för din egen skull, så går det bra att göra svab-test hemma och sedan posta till labbet i USA för analys. Betalning gör du online och priset är omkring 60 USD per test.


Svab-test innebär att du gnuggar en steril tops i hundens kind enligt anvisningarna, låter lufttorka och sedan postar. Tops och anvisningar beställs på hemsidan som länkas till nedan.

vWD

DNA-test finns


Test: Kind-svab eller blodprov.

Resultat: Fri, bärare eller dubbel anlagsbärare.


Läs mer och beställ test: 

University of Minnesota

www.VetGen.com


JDCM

JUVENILE DILATED 

CARDIOMYOPATHY


Namnet "kardiomyopati" avser en inneboende sjukdom (pati) i hjärtats (kardio) muskelvävnad (myo). Även om det finns flera typer kända hos hundar, verkar den arytmiska störningen som ses i TMTs vara unik och påverkar hundar i ung ålder. Skador på TMTs hjärtan uppstår under en relativt kort tidsperiod. Berörda valpar dör vanligtvis före ett års ålder och har identifierats så unga som 8-12 veckor.

Tillståndet orsakas av en mutation i en gen som styr en av kaliumkanalerna som är involverade i hjärtslagsfunktionen.


Forskare arbetar med teorin att en mutation hindrar funktionen och orsakar skada på hjärtvävnaden, vilket skapar ärrvävnad som i sin tur stör hjärtans förmåga att leda den elektriska strömmen som behövs för att få det att slå. Resultatet är till slut en dödlig arytmi (onormal hjärtrytm) som leder till plötslig död. Mutationen i fråga har ett enkelt recessivt arv.JDCM

DNA-test finns


Test: Kind-svab eller blodprov.

Resultat: Fri, bärare eller dubbel anlagsbärare.


Läs mer och beställ test:

University of Minnesota


vWD

von WILLEBRANDS DISEASE


Detta tillstånd är en blödningsstörning som har identifierats i många raser. För rasen TMT* / ETT är endast typ I typiskt och den kan klassificeras som recessivt nedärvt. Denna sjukdom ger en ökad tendens att blöda (koagulationsfel) på grund av felfungerande trombocyter och ett koagulationsprotein. En hund kan vara bärare av genen utan att påverkas. Om hunden har två gener och är "påverkad", är han eller hon uppenbarligen i riskzonen, kan få en allvarlig blödningsincident.


* Toy Manchester Terrier, rasens motsvarighet och släkting i USA och Kanada.XANTINURI


Ärftlig xantinuri är en autosomal recessiv genetisk störning som resulterar i överdriven xantin (en metabolisk biprodukt) i urinen. Detta ökar risken för bildning av xantinblåsa eller njursten och kan orsaka betydande njursjukdom. Ärftlig xantinuri är ett resultat av mutationer i TMTs molybden-kofaktorsulfuras (MOCOS, typ 2a xantinuri). Xantinuri kan också skapas av icke-genetiska faktorer såsom exponering för läkemedel som hämmar XDH (t.ex. allopurinol). Detta kallas iatrogen xanthinuri.

Xantinuri

DNA-test finns


Test: Kind-svab eller blodprov.

Resultat: Fri, bärare eller dubbel anlagsbärare.


Läs mer och beställ test:

University of Minnesota

Klicka på

Xanthinuria type IIa


Kontakta oss